lørdag 25. januar 2014

Elvis

Dette er nok ei stripe som vart laga til musikknettstaden hissig.no.Tema for stripa var Elvis og dei ulike teoriane som herska rundt hans (angivelege) død.