fredag 11. oktober 2013

Helsing på ein fredag

Eg har starta opp eit nytt fredags-helsing-prosjekt. Dette er ei helsing som sendast til utvalgte på epost. Fredags-helsings-eposten kom i stand av to gode grunnar:
  1. Sjølvsagt for å vere vennleg og ynskje god fredag.
  2. Og for å komme med gjevne drypp - slik at dei heldige der ute skal tenkje at "ja! - ho vil me gjerne skal lage ein illustrasjon for oss!" Eg er usikker på kva punkt som eigentleg skal stå først, men for at det heile skal framstå som mest mogleg usjølvisk og heiderleg så har eg rangert det slik. ;-)

Her er dei tre første fredags-helsingane som er sent så langt.

Og - ha ein fin fredag!
Illustrasjon laga til Landsbyrennet, Randaberg
Eige arbeid: "Ballongdans"

Illustrasjon til BT, Magasinet