søndag 20. januar 2013

Nedbemanning og sluttpakkar

Jobben forsvinn og du har sparken! Er dette sparket det som skal til for at ein skal våge å gjere det ein drøymer om?

Rett hylle?