lørdag 28. juli 2012

Prestahuset

Tida er inne for eit faktabasert og utdjupande innlegg om navnet "Prestahuset". 
Det har seg slik at eg - Annlaug - har ein hang til den landlege idyll. Navnet http://prestahuset.blogspot.no/ er difor ikkje tilfeldig valgt. Prestahuset finns heilt på ekte. Det er eit svært koseleg, lite hus. Ein gong budde der ein prest i huset. Sjølve hustypen er ein såkalla sandneskasse, ferdighus anno 1900. Sandneskassen liknar litt på jærhuset. 
Prestahuset er altså inspirasjons-kjelda til navnet på denne bloggen. Her fylgjer eit knippe foto frå restaureringa av Prestahuset.

Prestahuset klar for eit tak-skift!
 Koss skal dette gå?!
Restauratøren og Belli


Den fine tømmerveggen er graven fram

Tusen millioner stifter er dratt ut

Halm i veggen!
Kjøkkenet er på plass
Kviling - for nokre