lørdag 11. februar 2012

Når kan ein klage på maten på restaurant?


Bergens Tidende si spalte "Oss i mellom" tek opp ulike dilemmaer.
Vekas dilemma: Når kan ein klage på maten på restaurant?