lørdag 12. juni 2010

Ny blogg!

                                                                                                                       
Der var eg igang med ein blogg. Spørsmålet blir kva den skal inneholde. Kanskje eg skal begynne med litt historikk og viktig info: 
  • Eg har alltid teikna - frå eg var ein neve stor dreiv eg på med tegningen.  Startskuddet for min tegnekarriere var eit flott tegnekurs av Åke Skiøld. Alle me som var born på 70-talet, veit at på baksida av Donald-bladene fantes ei annonse om Åke Skiøld sitt  teiknekurs. Kupongen blei sent og snart dumpa dei fine brevkursa ned i postkassen - 15 instruksjonshefter - eit i måneden. 
  • Gangesertifikatet er eit (skrekkeleg) redskap som pedagogar ynder å benytta seg av - då som nå. Eg hugsar med skrekk alle dei gangene eg prøvde å få det fine gangesertifikatet som lærerinne Åse hadde brukt flid på å laga. Men teljinga på fingrane under pulten gjorde ikkje raskt nok arbeide - så nei, gangesertifikatet - det ble det aldri noke av ...
  • Men eg visste råd - noko eg var ganske god i, det var å teikne hestar! Ikkje sjelden teikna eg ein hest for nokon i klassa - på den måten fekk eg veid opp for manglande mattekunskaper!    
Hestetegne-teikninga nederst er laga til Undervisningsdirekoratet.